slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 150 ) İstanbul, 30.09.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Cep Telefonlarının Yenilenmek Ve Sertifikalandırılmak Kaydıyla Yenileme Merkezleri Ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerindeki KDV Oranının %1’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

30.09.2021 tarih ve 31614 sayılı Resmi Gazetede 5417 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmiştir.

 

Ayrıca, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, söz konusu düzenleme kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri KDV’lerin dâhil edilemeyeceği belirlemesi yapılmaktadır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 31614

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4517

 

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

29 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

 

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.),”

MADDE 2- Bu Karar, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.