slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 148 ) İstanbul, 09.09.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yer alan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 08.09.2021 tarihli duyuruda, söz konusu süre uzatımlarına ilişkin detaylı tabloya yer verilmiştir

 

Bahse konu Duyuru metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

26/8/2021 TARİHLİ VE 4420 KARAR SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN

DUYURU

 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanınca 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (CK) kullanılmış olup, 7326 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Duyurulur.

 

İlgili Madde

Başvuru, Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri ile Kayıtların Düzeltilmesine İlişkin Süreler

Önceden Düzenlenmiş Belgelere Yönelik Değişiklikler (Peşin Ödeme Seçeneği Vadesi İle 1. Taksit Vade Tarihleri)

ESKİ

Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası-YENİ

2 Madde

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

3 Madde

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 1-7 Fıkralar

10.06.2021 ile 01.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

10.06.2021 ile 31.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

02.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

01.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecek ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz ödeme planlarını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 10. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 11. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

5 Madde (Matrah ve Vergi Artırımı)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 31.10.2021 ve tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 1-c ve d Fıkraları Kapsamında Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) EK 18 ve EK 19

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 1-e Fıkraları Kapsamında Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok) EK 20

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 3 Fıkraları Kapsamında Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) EK 22

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) EK 21

Fatura düzenleme son tarihi 31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

Fatura düzenleme son tarihi 30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Haziran/2021 ve Temmuz /2021 aylarında yapılan düzeltme işlemlerine ilişkin verilen beyannamelere ait taksit vadelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

Ağustos/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.09.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 taksit 26.9.2021

2 taksit 26.11.2021

3 taksit 26.01.2022

 

Eylül/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.10.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 taksit 26.10.2021

2 taksit 26.12.2021

3 taksit 26.02.2022