slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 151 ) İstanbul, 01.10.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

 

01.10.2021 tarih ve 31615 sayılı Resmi Gazetede 4561 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 30/9/2021 ibareleri 31/12/2021 şeklinde değiştirilmiştir. 29/9/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmıştır.

 

Öte yandan, 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda ve bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda geçici süreliğine belirlenen tevkifat oranlarının yürürlük süresi 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır.

 

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

01 EKİM 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31615

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4561

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

30 Eylül 2021

                                                   

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

30/9/2021 TARİHLİ VE 4561 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesindeki “30/9/2021” ibareleri “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesindeki “30/9/2021” ibareleri “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/10/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.