slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/13 Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 03.01.2019
2019/12 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 14.100 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2019
2019/11 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi. 02.01.2019
2019/10 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 02.01.2019
2019/9 Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 02.01.2019
2019/8 2019 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 02.01.2019
2019/7 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2019 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 02.01.2019
2019/6 2019 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2019
2019/5 2019 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2019
2019/4 2019 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.01.2019
2019/3 Gelir Vergisi Kanunu’nda 2019 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Bazı Had ve Tutarlar Belirlenmiştir. 02.01.2019
2019/2 Asgari Geçim İndirimi Tutarları Değişmiştir. 02.01.2019
2019/1 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir. 02.01.2019