slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/28 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 31.01.2019
2019/27 Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Açıklama Yapılmıştır. 22.01.2019
2019/26 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 18.01.2019
2019/25 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.030 TL. ye Çıkarılmıştır. 12.01.2019
2019/24 Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi Menüleri 07.01.2019 Tarihi İtibariyle Uygulamaya Kapatılmıştır. 10.01.2019
2019/23 Vergiden İstisna Yurtiçi Gündelik Tutarı Belirlenmiştir. 10.01.2019
2019/22 Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL. Olmuştur. 09.01.2019
2019/21 2018 Yılı Son Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 09.01.2019
2019/20 2018 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi, Ar-Ge Harcaması ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar 08.01.2019
2019/19 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Tebligat Kanunu Dahilindeki Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılacaktır. 08.01.2019
2019/18 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir. 08.01.2019
2019/17 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 08.01.2019
2019/16 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Kanununa İlişkin 5 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.01.2019
2019/15 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı KDV, ÖTV ve Harç Oranlarının Süreleri 31.03.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 03.01.2019
2019/14 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 03.01.2019
2019/13 Mobil(Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 03.01.2019
2019/12 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 14.100 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.01.2019
2019/11 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi. 02.01.2019
2019/10 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 02.01.2019
2019/9 Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 02.01.2019
2019/8 2019 Yılı Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlendi. 02.01.2019
2019/7 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2019 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 02.01.2019
2019/6 2019 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2019
2019/5 2019 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 02.01.2019
2019/4 2019 Yılı Maktu Harç Tutarları ve Hadleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.01.2019