slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 49 ) İstanbul, 21.03.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bazı Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

 

21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazetede 842 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile;

 

842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen tahvil ve kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak tevkifat nispetleri yeniden belirlenmiştir.

 

1.1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi (7) numaralı bendinin (b) alt bendi;

 

 

Eski

Yeni

b) Diğerlerinden;

 

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için

% 10

% 10

 

1.2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin (b) alt bendi;

 

 

Eski

Yeni

b) Diğerlerinden;

 

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için

% 10

% 10

 

 

1.3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendine ilişkin olarak yayımlanan 2009/14593 sayılı sayılı kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi;

 

 

Eski

Yeni

b) Diğerlerinden;

 

 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

% 10

% 7

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 7

%3

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

% 3

% 0

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

% 0

% 0

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için

% 10

% 10

 

 

2. 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde döviz cinsinden elde edilen mevduat faizleri ve kar payları için uygulanacak tevkifat nispetleri yeniden belirlenmiştir.

 

 

Eski

Yeni

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

 

 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

% 18

% 20

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

% 15

% 18

 

3. Ayrıca, yine bu Kararla, BSMV nispetleriyle ilgili olarak varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlık dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca varlık dayalı menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemlere getiriler için BSMV nispeti % 1 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.