slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 46 ) İstanbul, 09.03.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Uçak ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranının Değiştirilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de 506 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; Amortisman oranı 10 yıl ve % 10 olan Uçak ve Uçak Simülatörleri için Amortisman oranı 25 yıl ve % 4,00 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

9 Mart 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30709

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 506)

 

MADDE 1 ‒ 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan listenin 6.12. ve 6.12.1 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenmiştir.

 

                              “

 

6.12.

 

 

Uçak ve Helikopter

 

 

                                                                                                                                                     ”

                              “

 

 

6.12.1.

 

Uçak ve uçak simülatörleri

25

%4,00

                                                                                                                                                     ”

                              “

 

 

6.12.2

 

Helikopterler

10

%10,00

                                                                                                                                                    ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.