slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/53 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.03.2019
2019/52 Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar KDV ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 23.03.2019
2019/51 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Edenlerin Satış Sırasında Alırken Ödediği Oranda KDV Hesaplaması Gerektiği Yönünde Karar Yayımlanmıştır. 22.03.2019
2019/50 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı KDV, ÖTV ve Harç Oranlarının Süreleri Yeniden Uzatılmıştır. 21.03.2019
2019/49 Bazı Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir. 21.03.2019
2019/48 % 5 lik Vergi İndiriminden Yararlanılmasına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı 301 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 15.03.2019
2019/47 Gelir Vergisi Kanunu’nda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunlar İle Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 15.03.2019
2019/46 Uçak ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranının Değiştirilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.03.2019
2019/45 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek Döviz Alım Belgesine Bağlanmasına İlişkin Sürenin 6 Ay Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.03.2019
2019/44 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 04.03.2019
2019/43 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 28.02.2019
2019/42 25.02.2019 Tarihinde Verilmesi Gereken Beyannameler ile 2019 Ocak Dönemi Defter Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 25.02.2019
2019/41 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 22.02.2019
2019/40 Katma Değer Vergisi İade Talep Sürelerinde Yapılan Değişiklikler 25.02.2019
2019/39 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 20.02.2019
2019/38 Konkordato Safhasındaki Alacakların Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır. 15.02.2019
2019/37 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 15.02.2019
2019/36 İnternet Ortamında Yayınlanan Reklamlarda Yapılacak Tevkifat Uygulamasına Yönelik Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 15.02.2019
2019/35 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 14.02.2019
2019/34 Konkordato Safhasındaki Alacakların Durumu Hakkında Taslak VUK Sirküleri 13.02.2019
2019/33 Vergiden İstisna Yurtiçi Ve Yurtdışı Gündelik Tutarları Belirlenmiştir. 11.02.2019
2019/32 E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 06.02.2019
2019/31 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2018 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 02.02.2019
2019/30 Finansal Kiralanma, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanmakta Olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. 01.02.2019
2019/29 Adalet Bakanlığı Tarafından Konkordato Komiserliği, Alacaklılar Kurulu ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler ile İlgili Yönetmelikler Yayımlanmıştır. 31.01.2019