slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 84 ) İstanbul, 15.08.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde Belirtilen İntibak Süresi 31.12.2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

10.08.2019 tarih ve 30858 sayılı Resmi Gazete’de “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmelik Değişikliği ile; 13.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 13.08.2019 tarihi itibariyle dolan (Yetki belgesi alınması, toplu işyeri ve otopark düzenlemesine ilişkin) intibak süreleri 31.12.2019 tarihi olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse konu Değişiklik Yönetmeliği metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

10 Ağustos 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30858

 

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde,” ibaresi “31/12/2019 tarihine kadar durumlarını,” olarak, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde” ibareleri “31/12/2019 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2018

30331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2018

30529