slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/84 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde Belirtilen İntibak Süresi 31.12.2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 15.08.2019
2019/83 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 15.08.2019
2019/82 Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.08.2019
2019/81 Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.08.2019
2019/80 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye’de Uygulanması 01.01.2020 Tarihine Ertelenmiştir. 29.07.2019
2019/79 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 23.07.2019
2019/78 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Duyurusu Yayımlanmıştır. 19.07.2019
2019/77 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 1.500 TL. na Yükseltilmiştir. 19.07.2019
2019/76 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 15.07.2019
2019/75 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 15.07.2019
2019/74 Kıdem Tazminatı Tavanı 6.379,86 TL. Olmuştur. 05.07.2019
2019/73 Mali Tatil Nedeniyle 2019 TEMMUZ Ayındaki Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi. 05.07.2019
2019/72 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.07.2019
2019/71 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.07.2019
2019/70 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.07.2019
2019/69 Resmi Gazetede Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunu Kanuni Temsilcilerden Takip Etmeden Önce Şirket Ortaklarından İstenebileceğine İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 24.06.2019
2019/68 Köprülerden Kaçak Geçişler Nedeniyle Kesilen Cezalara İlişkin Uygulamayı Açıklayan Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 18.06.2019
2019/67 Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığından Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşvik Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. 18.06.2019
2019/66 Sanayi Sicil Belgesi Olanlara ve İhracatçı Birlikleri Üyelerine Kambiyo İşlemlerinde BSMV’ nin Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 17.06.2019
2019/65 Mükelleflerce Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Satışlarına Ait Bedellerin Tahsilatı İle Mali Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulmasına İlişkin Satış, Tahsilat ve Elektronik Belge Uygulamalarına Yönelik Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 11.06.2019
2019/64 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 15.05.2019
2019/63 30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 30.04.2019
2019/62 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasına İlişkin Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 15.04.2019
2019/61 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 12.04.2019
2019/60 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 10.04.2019