slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/132 3065 Sayılı KDV Kanununun Geçici 37’nci Maddesi ile 5520 Sayılı KV Kanununun Geçici 9’uncu Maddesinin Uygulanma Sürelerinin e Yer Alan Sürelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 30.12.2019
2019/131 Tecil Faizi Oranı % 15 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 30.12.2019
2019/130 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinde Yer Alan Sürelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 30.12.2019
2019/129 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı % 1,6 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 30.12.2019
2019/128 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır. 30.12.2019
2019/127 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir. 27.12.2019
2019/126 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %13,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 24.12.2019
2019/125 Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 24.12.2019
2019/124 2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 23.12.2019
2019/123 2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak Belirlenmiştir. 23.12.2019
2019/121 E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Belli Tutarı Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlemesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 18.12.2019
2019/120 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 16.12.2019
2019/119 Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri 16.12.2019
2019/118 Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 12.12.2019
2019/117 7194 Sayılı Kanun ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/116 7194 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/115 7194 Sayılı Kanun ile Yeni İhdas Edilen Vergiler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/115 7194 Sayılı Kanun ile Yeni İhdas Edilen Vergiler Hakkında Açıklamalar. 10.12.2019
2019/114 Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 09.12.2019
2019/113 Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 03.12.2019
2019/112 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Özel Bankaların Vergi Tahsil Etme Yetkileri Kaldırıldı. 29.11.2019
2019/111 Yabancı Merkezi Saklama Kuruluş Hesaplarının GVK Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Tevkifat ve Bildirim Durumu Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.11.2019
2019/110 Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. 14.11.2019
2019/109 İhracat Yapanlara Hususi(Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmıştır. 11.11.2019
2019/108 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 08.11.2019