slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/64 Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 15.05.2019
2019/63 30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 30.04.2019
2019/62 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Yurda Getirilerek Bankalara Satılmasına İlişkin Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 15.04.2019
2019/61 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 12.04.2019
2019/60 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 10.04.2019
2019/59 2019/1. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması Tutarı ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Yatırım Katkı Tutarının Endeksleme Oranları Aşağıdaki Gibidir. 08.04.2019
2019/58 2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 08.04.2019
2019/57 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 04.04.2019
2019/56 1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Verilecek Bazı Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 30.03.2019
2019/55 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.03.2019
2019/54 Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK’ya İnternet Ortamında Gönderilebileceğine İlişkin Genel Yazı Yayımlanmıştır. 28.03.2019
2019/53 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.03.2019
2019/52 Şubat 2019 Dönemine Ait Muhtasar KDV ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 2018 Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 23.03.2019
2019/51 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Edenlerin Satış Sırasında Alırken Ödediği Oranda KDV Hesaplaması Gerektiği Yönünde Karar Yayımlanmıştır. 22.03.2019
2019/50 İndirimli Uygulanmakta Olan Bazı KDV, ÖTV ve Harç Oranlarının Süreleri Yeniden Uzatılmıştır. 21.03.2019
2019/49 Bazı Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir. 21.03.2019
2019/48 % 5 lik Vergi İndiriminden Yararlanılmasına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı 301 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 15.03.2019
2019/47 Gelir Vergisi Kanunu’nda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunlar İle Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 15.03.2019
2019/46 Uçak ve Uçak Simülatörlerinin Amortisman Oranının Değiştirilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 09.03.2019
2019/45 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek Döviz Alım Belgesine Bağlanmasına İlişkin Sürenin 6 Ay Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 04.03.2019
2019/44 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 04.03.2019
2019/43 İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 28.02.2019
2019/42 25.02.2019 Tarihinde Verilmesi Gereken Beyannameler ile 2019 Ocak Dönemi Defter Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 25.02.2019
2019/41 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlanmıştır. 22.02.2019
2019/40 Katma Değer Vergisi İade Talep Sürelerinde Yapılan Değişiklikler 25.02.2019