slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 86 ) İstanbul, 30.08.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

29.08.2019 tarih ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de 75 seri nolu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar tebliğ ekinde yer alan cetvelde yer almaktadır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda, tebliğ ekine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

29 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30873

 

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 75)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.