slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 88 ) İstanbul, 09.09.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır.

 

07.0.2019 tarih ve 30881 sayılı resmi gazetede Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararı yayımlanmıştır. Anılan Kurul Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

7 Eylül 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30881

 

 

KARAR

Karar Tarihi          : 03/09/2019

Karar No                 : 2019/265

Toplantı Sıra Sayısı :       2019/32

Konu Özeti              : VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması

 

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan                     : Prof. Dr. Faruk BİLİR

Üyeler                      : Cabir BİLİRGEN, Turan ARIK, Bayram ARSLAN, Hasan AYDIN, Şaban BABA, Dr. İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, Murat KARAKAYA, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,

– Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.