slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 45 ) İstanbul, 04.03.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek Döviz Alım Belgesine Bağlanmasına İlişkin Sürenin 6 Ay Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazetede, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018-32/53 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-38/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018-32/48 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile; Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptıkları ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş, 04.09.2018 tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olmak üzere İhracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilerek Döviz Alım Belgesine bağlanması zorunluluğu getirilmişti. 04.03.2019 tarihinde dolacak olan bu süre 6 ay daha uzatılmış olup, 04.09.2019 tarihine kadar, Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptıkları ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Türkiye’ye getirilerek Döviz Alım Belgesine bağlanacaktır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

3 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30703

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)

 

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2018

30525