slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 34 ) İstanbul, 13.02.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Konkordato Safhasındaki Alacakların Durumu Hakkında Taslak VUK Sirküleri

 

Bilindiği üzere son zamanlarda konkordato sürecine giren firmaların artması nedeniyle, konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323. Maddesi “Şüpheli Alacaklar” ve 324.maddesi ”Vazgeçilen Alacaklar” kapsamındaki durumuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınladığı TASLAK VUK Sirküleri ile açıklamalar yapmıştır.

 

Konunun hassasiyeti ve son geçici vergi beyanname döneminin sona ermek üzere olmasını dikkate alarak taslak sirküler bilgilerinize sunulmuştur.

 

Taslak sirkülerde özetle;

 

1.Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Olan Alacaklar İçin; Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ise geçici mühlet kararı üzerine bu karşılığın durumu değişmeyecektir.

 

2.Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar İçin;

Geçici mühlet kararının ilan edildiği yıl (hesap dönemi) itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

 

3. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddi:

Geçici mühlet kararından önce ayrılmış karşılıklar için bir düzeltme yapılmayacak, ancak geçici mühlet kararından sonraki sürede ayrılan karşılıklar konkordato talebinin reddi üzerine düzeltilerek gelir yazılacaktır. Tabiatıyla, genel hükümler göre alacakların dava veya icra safhasına intikali nedeniyle karşılık ayrılması mümkündür.

 

4.Kesin Mühlet Kararının Sonuçları;

Kesin mühlet kararının verilmesi öncesi ayrılmış karşılıklar için bu karar nedeniyle bir düzeltme yapılması gerekmemektedir. Ancak; geçici mühlet kararının verildiği tarih itibariyle karşılık ayrılmamışsa sonraki dönemlerde karşılık ayrılamaz. Dolayısıyla, geçici mühlet döneminde karşılık ayırmayanlar kesin mühlet kararı üzerine karşılık ayıramazlar.

 

5.Borçlunun Mali Durumunun Düzeltmesi Üzerine Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması:

Kesin mühletin sona ermesinden önce amaçlanan iyileşmenin sağlanması nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde;

 

5.1.Geçici mühlet kararından önce dava veya icraya intikal etmiş olması nedeniyle ayrılan karşılıklar düzeltilmeyecektir.

5.2. Geçici mühlet kararından sonra ayrılan karşılıklar ise konkordatonun reddi üzerine düzeltilerek iptal edilecektir.

 

Bununla birlikte, alacağın dava veya icra safhasına intikali halinde genel hükümlere göre şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür.

 

6. Konkordatonun Reddedilerek İflasın Açılması:

Kesin mühlet süresinden sonra oluşabilecek bu gibi hallerde iflas masasına kaydedilen alacaklar için daha önce ayrılmış karşılıklarda bir düzeltme yapılmayacaktır.

 

7. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesine Bağlı Olarak Değersiz Alacak ve Şüpheli Alacak Durumu:

Vergi Usul Kanununun 322.Maddesine göre bir yargı hükmüne veya kanaat verici belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilmekte ve gider yazılmak suretiyle kapatılmaktadır. Konkordato projesinin tasdik edilmesiyle birlikte alacaklardan borçlu lehine vazgeçilen kısmı değersiz alacak olarak gider yazılmak suretiyle yok edilecektir.

 

Projenin tasdiki ile kalan vazgeçilmeyen alacak için; alacak borç ilişkisi yenilendiğinden söz konusu alacaklar için ayrılmış şüpheli alacak karşılığının düzeltilmesi, gelir yazılması gerekmektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR:

Taslak sirkülerde ayrıca aşağıdaki konulara da yer verilmiştir.

 

- Teminatlı alacaklarda alacağın teminatsız kısmı için karşılık ayrılabilir.

- Şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmayan karşılığın sonraki yıllarda ayrılması mümkün değildir.

- Vadeli alacakların vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlıyorsa vadenin dolduğu hesap döneminde karşılık ayrılabilecektir.

-Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesine yönelik olmayan alacaklar için karşılık ayrılamaz.

 

Bahse konu TASLAK VUK Sirküleri metnine sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.