slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2021/154 Tevkif Edilen Vergilerin İadesi ile İlgili Düzenlemelerin Yer Aldığı 252 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır. 06.10.2021
2021/153 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.10.2021
2021/152 Bazı Hizmet Sektörlerinde Uygulanmakta Olan İndirimli KDV Oranları ile Kira Ödemelerinden Yapılan İndirimli Stopaj Oranı Uygulama Süresi 30.09.2021 Tarihi İtibari İle Sona Ermiştir. 01.10.2021
2021/151 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi Uzatılmıştır. 01.10.2021
2021/150 Cep Telefonlarının Yenilenmek Ve Sertifikalandırılmak Kaydıyla Yenileme Merkezleri Ve Yetkili Satıcılar Tarafından Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerindeki KDV Oranı %1’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.09.2021
2021/149 Sosyal Güvenlik Kurumu Tebligatlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır. 24.09.2021
2021/148 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 09.09.2021
2021/147 : İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Vergi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir. 07.09.2021
2021/146 Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Çeşitli Düzenlemelerin Yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.09.2021
2021/145 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.09.2021
2021/144 Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır. 27.08.2021
2021/143 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 23.08.2021
2021/142 Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Usul Ve Esasları İle Uygulanacak Yaptırımlar Açıklanmıştır. 18.08.2021
2021/141 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 16.08.2021
2021/140 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yeniden Belirlenmiştir. 13.08.2021
2021/139 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Ekranı İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır. 12.08.2021
2021/138 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yangından Etkilenen Bölgelerde Sigortalıların Ve İşverenlerin SGK’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelenmiştir. 11.08.2021
2021/137 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 06.08.2021
2021/136 Kira Ödemelerindeki İndirimli Tevkifat Uygulama Süresi İle GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Bazı İndirimli Tevkifat Oranlarının Süresini 30.09.2021 Tarihine Kadar Uzatan Karar Yayımlanmıştır. 06.08.2021
2021/135 Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranlarındaki İndirim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 06.08.2021
2021/134 Cins Tashihinde Tapu Harcı Ödenmesi İle İlgili Düzenlemelerin Yapıldığı Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 29.07.2021
2021/133 2021 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır. 29.07.2021
2021/132 5 Puanlık Prim Teşvikinde 2021/Eylül Ayından İtibaren İşyeri Bazlı Değil İşveren Bazlı Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır. 28.07.2021
2021/131 Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 18.07.2021
2021/130 2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır. 16.07.2021