slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2019/94 Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Yayımlanmıştır. 14.10.2019
2019/93 Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 11.10.2019
2019/92 Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranı Yeniden Belirlenmiştir. 11.10.2019
2019/91 2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 02.10.2019
2019/90 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 02.10.2019
2019/89 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 02.10.2019
2019/88 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır. 09.09.2019
2019/87 İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilerek Döviz Alım Belgesine Bağlanmasına İlişkin Sürenin 6 Ay Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.09.2019
2019/86 2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 02.09.2019
2019/85 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Açıklamalar 26.08.2019
2019/84 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti İle Uğraşanların Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinde Belirtilen İntibak Süresi 31.12.2019 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 15.08.2019
2019/83 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 15.08.2019
2019/82 Vergi Borçlarının İlanına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.08.2019
2019/81 Varlık Barışı Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.08.2019
2019/80 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm Türkiye’de Uygulanması 01.01.2020 Tarihine Ertelenmiştir. 29.07.2019
2019/79 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 23.07.2019
2019/78 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Duyurusu Yayımlanmıştır. 19.07.2019
2019/77 Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı 1.500 TL. na Yükseltilmiştir. 19.07.2019
2019/76 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 15.07.2019
2019/75 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 15.07.2019
2019/74 Kıdem Tazminatı Tavanı 6.379,86 TL. Olmuştur. 05.07.2019
2019/73 Mali Tatil Nedeniyle 2019 TEMMUZ Ayındaki Bazı SGK Yükümlülükleri Ertelendi. 05.07.2019
2019/72 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 04.07.2019
2019/71 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.07.2019
2019/70 Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.07.2019