slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/175 7491 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. 30.12.2023
2023/174 2024 Yılında 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 30.12.2023
2023/173 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Belirlenmiştir. 30.12.2023
2023/172 2024 Yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 29.12.2023
2023/171 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-ge-Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 28.12.2023
2023/170 Bazı Tütün Ürünlerinin Maktu Vergi Oranı ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 28.12.2023
2023/169 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin 24.11.2023 Tarihinden Önce Bankacılık Sistemi Üzerinden Ödenen İthalat Bedellerinden Doğan ve Gümrükte Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılabileceğine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 28.12.2023
2023/168 2024 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2024/1 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 28.12.2023
2023/167 2024 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlenmiştir. 28.12.2023
2023/166 GVK’ nun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 28.12.2023
2023/165 Torba Yasa Olarak Bilinen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlanmıştır. 28.12.2023
2023/164 Araştırma Altyapılarına Sağlanan Vergisel Teşviklerin Süresinin 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 27.12.2023
2023/163 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %43,25 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 25.12.2023
2023/162 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun 16’ncı Maddesi Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı Artırılmıştır. 25.12.2023
2023/161 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırlar Artırılmıştır. 25.12.2023
2023/160 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 77’nci Maddesine Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.12.2023
2023/159 2024 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri 19.12.2023
2023/158 Ar-Ge İndirimi ile Teknokent Kazanç İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Yıllık Karlarından Ayıracağı Fon Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 19.12.2023
2023/157 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 19.12.2023
2023/156 Mücbir Sebep Hali Devam Eden Bazı İl ve İlçelerde 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Ödenmesi Gereken Taksitlerin Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 19.12.2023
2023/155 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %40,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.12.2023
2023/154 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 30.11.2023
2023/153 30.11.2023 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken Elektronik Defterlerin, Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 29.11.2023
2023/152 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Esas Sermaye Tutarının Yükseltilmesşne İlişkin Karar Yayınlanmıştır. 27.11.2023
2023/151 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 58,46 Olarak Belirlenmiştir. 27.11.2023