slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2024 / 56 ) İstanbul, 10.06.2024

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İhracat Bedellerinin Bankaya Satılma Zorunluluğu %40 tan %30 a Düşürülmüştür.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İhracat Genelgesi’nin Ek 1 inci madde düzenlemesi ile İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunlu hale getirilmiş idi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı ile 10.06.2024 tarihinden itibaren İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı satılmasına ilişkin zorunluluk oranı en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunlu hale getirilmiştir. Düzenleme sonrasında İhracat Genelgesine Ek Madde 2 Eklenerek 10.06.2024 tarihinden yürürlüğe girmiş olup, yürürlük tarihinden itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır. Ek Madde 2 aşağıdaki gibidir.

 

“EK MADDE 2– (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %30’u İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır”

 

Bahse konu İhracat Genelgesinin son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

İhracatGenelgesi

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms