slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2024 / 53 ) İstanbul, 22.05.2024

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 01.10.2024 Tarihinden İtibaren SGK’ya 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacaklardır.

 

18.05.2024 tarihli 32550 sayılı Resmi Gazete’ de Kamu İhale Kurumu tarafından “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Kamu İhale mevzuatına göre, ihalelere katılabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumundan “Borcu Yoktur” yazısı alınması gerekmektedir. İhalelere katılabilmek, kazanılmış ihalelerden menedilmemek ve yasaklanmamak için aşağıda kapsamı ve miktarları belirtilen oranların üzerinde Sosyal Güvenlik Borcunun olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Anılan Tebliğ ile; ihalelere katılabilmek için gerekli olan şartlardan birisi olan borç sınırları yeniden belirlenmiş olup, aşağıda eski ve yeni borç limitleri tablo halinde açıklanmıştır.

 

İstekli/Borç Türü

Borç Sınırı

01/01/2024- 30/09/2024 Arası Geçerli

01/10/2024 Tarihinden

İtibaren Geçerli

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi)

450.056,25

5.000,00

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi)

900.112,50

5.000,00

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin)

450.056,25

5.000,00

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin)

450.056,25

5.000,00

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı)

450.056,25

5.000,00

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı / 4-b Sigortalılığı İçin)

60.007,50

5.000,00

4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası

60.007,50

5.000,00

 

01.10.2024 tarihinden itibaren 5.000 TL üzeri kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanların ihalelere girmesi söz konusu olamayacak veya ihalelere girip ihalenin kazanılması halinde ise ihaleden men ve yasaklama durumu ortaya çıkacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240518-14.htm

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms