slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2024 / 52 ) İstanbul, 22.05.2024

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: SGK Yapılandırma Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %4,5 Olmuştur.

 

21/05//2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmiştir.

 

Yayımlanan Karar doğrultusunda 6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için %3,5 olarak uygulanmakta olan geç ödeme zammı oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren %4,5 olarak uygulanacaktır.

 

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir.

 

Buna göre, taksitli ödemenin seçilmesi halinde, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık % 3,5 dan aylık % 4,5‘a yükseltilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.

 

5510 sayılı Kanunun 89.uncu maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Buna göre prim ve diğer alacakların geç ödenmesi halinde ilk üç ay için %3 oranında gecikme cezası, diğer aylar içinde DİBS faiz oranlarına göre gecikme zammı uygulanmaktadır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Mayıs 2024 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32552

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 8484

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

20 Mayıs 2024

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI