slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 110 ) İstanbul, 03.08.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Belediyelerin Nüfusları İle Sosyal ve Ekonomik Gelişme Durumları Dikkate Alınarak Hazırlanan Belediye Gruplarına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 03.08.2022 tarih ve 31912 sayılı Resmi Gazetede 2022/1 seri nolu “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

 

Anılan Genel Tebliğ ile; Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınarak belediyelerin nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları tebliğ eki listede gösterilmiştir.

 

Buna göre Nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

 

Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiş, Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Tebliğ ile (Seri No: 2011/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, yeni tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğ metnine aşağıda, yer verilmiş olup, tebliğ ekine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220803-3-1.pdf

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

3 Ağustos 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31912

 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2022/1)

MADDE 1- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 - 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

MADDE 3- (1) Sanayi veya ticaret ya da turizm yönünden önem arz eden belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyeler, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilmiştir.

(2) Büyükşehir belediyeleri ile il merkezi belediyeleri 1. grup olarak belirlenmiştir.

MADDE 4- (1) Belediyelerin nüfuslarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları esas alınmıştır.

MADDE 5- (1) 16/9/2011 tarihli ve 28056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümleri 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.