slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 108 ) İstanbul, 26.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr ) 26.07.2022 tarih ve VUK-144/2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

 

Anılan Sirküler ile; 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Ayrıca SGK tarafından 26.07.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda, Türkiye genelinde 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 29.07.2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

 

Bahse konu Sirküler ve duyuru metnine aşağıda yer verilmiştir

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/144

 

Konusu       : 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi         : 26.07.2022

Sayısı          : VUK-144/ 2022-7

 

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Mükellefler tarafından, 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

2022 Yılı Haziran Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

26.07.2022

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 26.07.2022 tarih VUK-144/2022-7 sayılı duyuruda;

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29.07.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

 

Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26.07.2022 tarihine kadar  gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 1.8.2022 (31.7.2022 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.