slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 04.03.2008

Yazar : Dr.Veysi SEVİĞ

Seyahat acentelerinde Katma Değer Vergisi

04.03.2008 | Veysi Seviğ | Yorum
 

Bakanlar Kurulu'nun 05.02.2008 gün ve 2008/13234 sayılı kararı ile "Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin karar"da bazı değişiklikler yapılmış, bu bağlamda II sayılı listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 25 sırası değiştirilmiş, bölümün sonuna 28'inci sıra eklenmiştir. (08.02.2008 gün ve 26.781 sayılı Resmi Gazete.)

 

Yüzde 8 oranında vergilendirilecek mal ve hizmetlerle ilgili listenin 25'inci sırası yeni şekliyle şöyledir:

"Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti 1618 sayılı kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz."

 

Yapılan bu değişikliğe göre 09.02.2008 tarihi de dahil olmak üzere geceleme bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında, aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon toplamına yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi uygulanacaktır.

 

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 108 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde de yapılan açıklamalar çerçevesinde "Acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında konaklama tesisine fatura düzenlemesi halinde, bu faturada gösterilen bedel üzerinden de yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır."

 

Ancak, acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam tutarın, geceleme hizmeti ile buna ilişkin komisyon ücreti dışında kısmı ise genel oranda Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulacaktır.

Diğer yandan seyahat acenteleri, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmektedirler. İndirimli oran uyguladıkları tutarlar, konaklama işletmesinin acenteler tarafından müşteriye aktarılan hizmet bedeli ile buna ilişkin aracılık hizmet bedelidir. Bu nedenle acentelerin bu işlemle ilgili olarak Katma Değer Vergisi Yasası'nın 29/2. maddesi kapsamında iade isteminde bulunmaları mümkün değildir.

 

108 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin A/2. maddesi ile daha önce 107 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin C/2.3 bölümünde yer alan "Acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın alındığı konaklama tesisinin acente adına düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklama yer alacaktır. Bu açıklamanın yer almadığı faturalarda, yansıtılan geceleme hizmeti için indirimli oranda Katma Değer Vergisi uygulanması mümkün değildir" açıklaması yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ayrıca 107 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin C/l.l bölümünde, konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili belediyeye başvurarak bünyelerinde bulunan yiyecek ve içecek sundukları mekânların niteliğine ilişkin bir yazı alarak bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edecekleri belirtilmiştir.

Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekânların açıkça belirtilmiş olması göz önüne alınarak bu bağlamda söz konusu bakanlıktan ayrıca yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre bu kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

 

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir.

 

Bunun dışında 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki II sayılı listenin(B) bölümünün 24'üncü sırasına göre kahvehane, kır bahçesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler de 01.01.2008 tarihinden itibaren yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi'ne tabidir. Bana göre otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki; lokanta, restoran, restaurante, alakart lokantası, kahvaltı salonu, açık yemek alanı, yemek terası, kafeterya, snack bar, vitamin bar, pasta salonu, lobi gibi mekânlarda verilen hizmetlerde yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi uygulanacaktır. Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde hizmetin  alkollü içeceklere ilişkin kısmına yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi uygulanacaktır.

 

Kaynak:Referans Gazetesi