slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 18.02.2008

Yazar : Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul KURT

Reformla hayatımız değişecek

Uzunca bir süreden beri kamuoyunun gündeminde olan Sosyal Güvenlik Reformu’nda sona gelindi. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından yürürlüğü en son 01.06.2008 tarihine ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda değişiklik öngören tasarıya ilişkin raporunu tamamladı. Sosyal Güvenlik Reformu ile bir çok değişiklik yapılıyor. İşte tasarıda yer bulan ve basında pek gündeme gelmeyen diğer bazı önemli düzenlemeler:

Bağ-Kur’luya da emzirme yardımı

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilecek.

Jokeyler sosyal güvenceye kavuşacak

6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi jokey ve antrenörler de 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılacak. Jokey ve antrenörlerin, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde tescil eden kuruluş tarafından kuruma bildirilecek. Kurum bu bildirimden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildirecektir.

Kimse mahkeme kararıyla babasını öldürmeyecek

Okurlarımız hatırlayacaktır, 26 Ocak tarihli yazımda, ‘Babanızı mahkeme kararıyla öldürmeyin!’ diye yazmış ve yazım hatasının bir hukuk faciasına yol açmadan önce mutlaka düzeltilmesi gerektiğini belirtmiştim. Metindeki yazım hatası düzeltildi.

Dul eşlerin mağduriyeti gideriliyor

Yine, aynı yazımda, sonraki eşinden dolayı bu kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanan dul eşe, önceki eşinden gelir veya aylık ödenmeyeceği, ödenmiş bulunan gelir ve aylıkların ise geri alınacağı öngörüldüğünü, önceki eşinden dolayı daha yüksek bir ölüm aylığı/geliri alabilme imk nı olan dul eşin, bu hakkının elinden alınmasının ciddi sakıncaları ortaya çıkacağını belirtmiştim. Bu haksızlık da tasarıdan çıkartılmış. Artık dul eşlerin evlendikten sonra yeniden aylık bağlanmasına hak kazanmaları halinde yüksek aylığı tercih etme hakkı veriliyor.

Yüksek Sağlık Kurulu’nun mağduriyeti gideriliyor

Özellikle kurumun aylık gelir bağlanmasında önemli bir fonksiyonu olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na iştirak edenlere düşük huzur hakkı ödenmesinden dolayı hem görevliler hem de sigortalılar mağdur oluyorlardı. Yüksek Sağlık Kurulu’na iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için (4000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda sekiz toplantıyı geçmemek üzere huzur hakkı ödenecek. Böylece hem ilgili doktorlar mağdur edilmeyecek, hem de sigortalıların dosyaları daha çabuk değerlendirilerek aylıkları bağlanacak.

Geliri olmayanın sağlık primini devlet ödeyecek

Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden (202.80 YTL) az olan vatandaşlar genel sağlık sigortalısı olacak ve primlerini devlet ödeyecek.

Emeklilere refah payı da verilecek

Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 25’inin toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle hesaplanacak. Böylece, emeklilerin yararlandırılmadıkları gelişme hızından da bir miktar faydalanmaları sağlanacak.
 
 

Kaynak:resulkurt.com