slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 29.12.2015

Yazar : SMMM Yasin ERAYDIN

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinde Yapılan Tevkifat Uygulamasında Kafa Karışıklığına Son!

Maliye Bakanlığı’nın sürekli olarak ürün, oran ve tevkifatın hangi safhalarda uygulanacağına dair değişiklikler yapması sonucu, birçok mükellef hangi üründe hangi safhada ve hangi oranda tevkifat uygulayacağını bilmez duruma gelmiştir. 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9.maddesinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı vergi alacağını emniyet altına alınması amacıyla bazı sektörlerde yapılan mal veya hizmet teslimlerinde tevkifat uygulamasını getirmiştir. Tevkifat uygulaması Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olarak iki bölüme ayrılmıştır. Bu çalışmada Kısmi Tevkifat kapsamına alınan Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Tesliminde tevkifat uygulamasının ne şekilde olacağı, hangi safhalarda uygulanacağı, oranının ne olacağı gibi kafa karıştıran hususlara açıklık getirilecektir.

Öncelikle bahsedilen ürünlere getirilen tevkifat uygulamasının tarihçesine bakarak yıllar itibariyle neler olduğunu görmek zihinlerin aydınlatılması ve akıllarda soru işareti kalmaması açısından önemli olacaktır.

 

-                     18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96 seri numaralı KDV genel tebliği ile bakır ve bakır alaşımlarından mamullerinin tesliminde %90 oranında tevkifat getirilmiş ancak ürünlerin ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimleri tevkifat kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

-                     31.12.2005 tarih ve 26040 (4.M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97 seri numaralı KDV genel tebliği ile bakır ve bakır alaşımlarından mamullerinin ithalatçıları tarafından yurt içindeki teslimleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.

 

 

-                     01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 104 seri numaralı KDV genel tebliği ile çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamuller için %90 oranında tevkifat getirilmiştir.

 

-                     30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 105 seri numaralı KDV genel tebliği ile alüminyum profili doğrudan slab, billet ve külçe gibi ham maddelerden üretenlerin yapacağı ilk teslimlerde ve alüminyum profili ithal edenler tarafından yurt içine yapılacak ilk teslimlerde tevkifat uygulanacağı belirtilmiş ve bu safhadan sonraki satışlarda ise tevkifat uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

-                     14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 seri numaralı KDV genel tebliği ile hangi teslimlerin tevkifata tabi olduğu değiştirilmiş olup, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamullerin ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacağı belirtilmiştir. Bunlarla beraber tevkifat oranı 9/10’dan 5/10’a düşürülmüştür.

 

-                     26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 122 seri numaralı KDV genel tebliği ile yukarıda bahsedilen ürünlerin arasına kurşun ve alaşımları dahil edilmiş, böylece makalemizde belirtilen ürün grubu tamamlanarak “Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul” olarak son halini almıştır.

 

-                     26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV genel uygulama tebliği ile 117 ve 122 seri numaralı tebliğlerle son halini alan tevkifat uygulama şekli aynen korunmuştur.

 

            Görüleceği üzere Maliye Bakanlığı yıllar itibariyle tevkifat kapsamına aldığı ürünleri, safhalarını ve tevkifat oranlarını sürekli olarak değiştirmiştir. Ancak 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV genel uygulama tebliğinde, en son değişikliklerin yapıldığı 117 ve 122 seri numaralı tebliğlerdeki maddeleri korumuştur.

 

            Sonuç olarak: Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamullerinin ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından yurt içine teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.