slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 24.11.2008

Yazar : Resul KURT

Part-time çalışan 30 gün prim ödeyecek

 

Okurumuz Kasım TUNÇ, part time olarak adlandırılan kısmi çalışanların sağlık yardımlarından yararlanabilmesine ilişkin önemli bir ayrıntıyı soruyor.

Okurumuz diyor ki: ‘Bir işyerinde kısmi süreli çalışan bir işçi 15 gün çalışıyor ve eksik gün bildirimiyle kuruma bildiriliyor. Sağlıktan yararlanma süresi 30 gün olduğuna göre ve bu kişi zaten uzun zamandır orda çalıştığına göre geri kalan 15 günlük süre için GSS primini kendisi yatırması gerekir mi" Zaten son bir yılda 30 günlük süreyi her halükarda aşmış.’

Sosyal Güvenlik Reformu’nun 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir döneme girilmiştir.

Bu dönemde artık 4/a bendi kapsamında (SSK) sigortalı olmakla birlikte, İş Kanunu’na göre kısmi süreli (part-time) veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.

Diğer bir deyişle ay içinde 15 gün çalışan bir işçinin geri kalan 15 günlük süre için GSS primini kendisi yatırması gerekir.

Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, gelir durumları da göz önünde bulundurularak kendileri tarafından ödenir.

Sağlık yardımı alabilmek için son bir yılda 30 gün prim ödemiş olabilirler ama, her ay da 30 gün ödemek zorundadırlar. Part time çalışanlar eksik günlerini 30 güne tamamlamadıkları takdirde sağlık yardımından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. 

* * * 

İsteğe bağlı prim ödeyen sağlık primi öder

Okurumuz Osman Delimehmetoğlu diyor ki: ‘Ben SSK’lı bir işçiyim ve bir yandan da eşim için yaklaşık 2 yıldan beri SSK isteğe bağlı olarak sigorta primi ödemekteyiz. Şu an da 2718 günü olmuş durumda. 1 ekim 2008 tarihindeki reform ile eşimin benden yararlanmakta olduğu sağlık yardımından yararlanamayacağına dair bilgi duydum, acaba doğrumudur"’

01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun’da isteğe bağlı sigortalılıkta önemli değişiklikler yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Reformu sonrasında isteğe bağlı sigorta primi, belirlenecek olan prime esas kazancın alt sınırı (638,70.-YTL) ile üst sınırı (asgari ücretin 6.5 katı) arasında, sigortalı tarafından belirlenen aylık kazanç üzerinden bulunacak kazancın yüzde 32’sidir.

Bunun yüzde 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir. İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, genel sağlık sigortalısı sayılmak suretiyle genel sağlık sigortası primini de ödeyeceklerdir.

Diğer bir deyişle isteğe bağlı sigortalılar sosyal güvenlik reformunun yürürlüğünden sonra sağlık primi ödemek zorunda olup, eşinden sağlık yardımı alamayacaktır.

5510 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce SSK sigortalıları için 1.080 gün prim ödeme koşulu kaldırılarak isteğe bağlı sigortaya devam edebilmek için herhangi bir sigortalılık süresi aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile isteğe bağlı sigortalılık kolaylaştırılmıştır. Ancak buna karşılık ödenen primlerin 4/b (Bağ-Kur) sigortasına sayılacağı belirtilmiştir. Yani emeklilik için 5000 gün yerine 9000 gün prim ödenmesi gerekecektir.www.resulkurt.com