slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 17.11.2008

Yazar : Resul KURT

Beş puanlık indirim nasıl uygulanacak"

5510 Sayılı Kanun’un 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanacak. Özellikle ekonomik krizin tüm dünyayı sardığı şu günlerde beş puanlık indirim işverenlere büyük bir rahatlık sağlayacak.
Uygulamayı gösteren ve iş dünyasının sabırsızlıkla beklediği SGK genelgesi (2008/93) nihayet yayınlandı. İşverenler kuruma başvurmayacak ama, e-sigorta sisteminden 5510 Sayılı Kanun türü seçerek prim belgesi verilmesi gerekecek. Buna göre beş puanlık prim indirimi aşağıdaki usulde yapılacak:

Kapsama giren işverenler
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabilecek.

Kapsama giren sigortalılar
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık indirimden, özel nitelikteki işyerlerinde, 4/a bendi kapsamında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

İşverenin borcu olmamalı
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

İşverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu ise, her bir işyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5510 Kanun türü seçilecek
Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin söz konusu sigorta prim indiriminden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 Sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde kuruma göndermeleri gerekmektedir. Beş puanlık prim indirimine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 5 puanlık prim indiriminden yaralanılması mümkün olamayacaktır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 Sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 0.99 YTL veya altındaki borçlar sorgulama sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen işyerleri için 5510 Sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 Sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle kuruma göndermeleri sırasında, kurum veri tabanından ilgili işyerinin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

Taşerondan işveren de sorumlu
Beş puanlık prim indiriminin Hazine’ce karşılanabilmesi için gerek işverenin gerekse işverenden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekiyor.

Alt işverenlerin, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılardan kaynaklanan muaccel borçlarının bulunmaması halinde söz konusu indirimden yararlanabilecektir.

www.resulkurt.com