slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 03.01.2008

Yazar : Resul Kurt

Asgari geçim indirimi "asgari ücretli"ye yaradı

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği yılın başındaki asgari ücretin (yıl içindeki asgari ücret değişikliği dikkate alınmıyor);

-Ücretlinin kendisi için yüzde 50’si,

-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde’ 10’u,

-İlk iki çocuk için ayrı ayrı olmak üzere yüzde 7.5’i,

-Diğer çocuklar için yüzde 5’i,

olmak üzere hesaplanan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci dilimine uygulanan oranla(yüzde 15) çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının, 1/12 sinin, ücret üzerinden aylık olarak hesaplanan Gelir Vergisinden indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Asgari ücretin; 01/01/2008-30/06/2008 tarihleri arasında aylık brüt 608,40.-YTL olarak tespit edilmesi nedeniyle 2008 yılında uygulanacak ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da açıklığa kavuşmuştur.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacak.

Net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar da asgari geçim indiriminden yararlanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları, net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir.

Ücretleri gelir vergisinden müstesna olduğu için, kapıcılar asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacak ve asgari geçim indirimi nedeniyle bir fark tutar istemeleri söz konusu olmayacak.

Sadece ücret geliri elde eden eş, ‘çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş’ kapsamında olacak ve asgari geçim indiriminde dikkate alınmayacaktır. Ücret geliri elde edenler dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.Bu arada asgari geçim indiriminde, emekli maaşı alanlar çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde, çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakası sağlanan çocuk sayısına bakılacak.

Asgari geçim indirimi uygulaması bakımından ‘çocuk’ deyimi, ücretli ile birlikte oturan ya da ücretli tarafından bakılan, 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış;

- Öz, üvey ve evlat edinilmiş çocukları,

- Nafakası sağlanılan çocuğu,

- Ana-babasını kaybetmiş torunu,

kapsıyor. Hizmet erbabının bekár veya evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı değişiyor. Bekar veya Eşi çalışan (çocuksuz) bir ücretlinin asgari geçim indirimi dolayısıyla sağlayacağı aylık avantaj 45,63 YTL; yine evli, eşi çalışmayan ve dört çocuklu ücretlinin sağlayacağı aylık avantaj 77,57 YTL olacaktır. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

 

 

Medeni Hali

 

Asgari Geçim İndirimi (YTL) 

 

Ele Geçecek

 Net Tutar (YTL) 

 

Bekar

 

 45,63

 

481,55

 

Evli (Eşi Çalışmıyor) Ve Çocuksuz

 

54,76

 

490,67

 

Evli (Eşi Çalışmıyor) Ve 1 Çocuklu

 

61,60

 

497,52

 

Evli (Eşi Çalışmıyor) Ve 2 Çocuklu

 

68,45

 

504,36

 

Evli (Eşi Çalışmıyor) Ve 3 Çocuklu

 

73,01

 

508,93

 

Evli (Eşi Çalışmıyor) Ve 4 Çocuklu

 

77,57

 

513,49

 

Evli (Eşi Çalışan) Ve Çocuksuz

 

45,63

 

481,55

 

Evli (Eşi Çalışan) Ve 1 Çocuklu

 

52,47

 

488,39

 

Evli (Eşi Çalışan) Ve 2 Çocuklu

 

59,32

 

495,24

 

Evli (Eşi Çalışan) Ve 3 Çocuklu

 

63,88

 

499,80

 

Evli (Eşi Çalışan) Ve 4 Çocuklu

 

68,45

 

504,36

 


Kaynak:resulkurt.com