slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 05.11.2008

Yazar : Resul KURT

Çalışanlarda vizite kağıdına devam edilecek

  

Sosyal Güvenlik Reformu, sağlık hizmetlerinde de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1 Kasım’dan itibaren 4 ilde hastaneye sevkleri artık aile hekimleri yapacak. Diğer illerde ise uygulama 2009 başında başlayacak.

SOSYAL Güvenlik Reformu’yla birlikte vatandaşın aldığı sağlık hizmetlerinde de birçok şey değişti. Bundan böyle hastaneye sevkleri aile hekimleri yapacak. Şimdilik 4 ilde pilot olarak başlayacak uygulama 1 Ocak 2009’dan itibaren tüm Türkiye’ye yayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 30’una kadar, kişilerden ilave ücret alınabilecek. Söz konusu sağlık kurum ve kuruluşları yüzde 30’luk tavan dahilinde belirledikleri sağlık hizmeti fiyatlarını SGK’ya bildirecekler.

Oda farkı en fazla 120 YTL olabilecek

SGK ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları otelcilik hizmetleri için Sözleşmeli sağlık kurumlarınca Kurumca belirlenen standartların üzerinde sunulan otelcilik hizmetleri ücretleri Tek yataklı banyolu, TV ve telefonu bulunan odalar 25 YTL, Suitli, banyolu, telefonlu, çoklu yemek seçeneği 40 YTL olarak belirlendi. Sözleşmeli sağlık kurumları sundukları otelcilik hizmeti için bu ücretlerin 3 (üç) katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilecek. Otelcilik hizmetleri SGK’ya fatura edilemeyecek.

Prostat lazer tedavisinde 3 kat fark alınabilecek

SÖSLEŞMELİ sağlık kurum ve kuruluşları Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen prostata lazer veya plazmakinetik tedavisi (Neodymium, Potasyum Titanil Fosfat Laser (Greenlight), Holmiyum, Diod Laser,vb.), Koroner arter hastalığında kullanılan ilaçlı stent istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden üç katını geçmemek üzere iláve ücret alabilecek.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilecek.

Dört ilde aile hekimliği 1 Kasım’da başlıyor

AİLE hekimliğine geçilen Bayburt, Isparta, Gümüşhane ve Denizli illerinde 01 Kasım 2008 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Bu iller dışındaki sağlık kurumundan yapılan sevklerde ayrıca aile hekimliği sevk belgesi aranmayacak. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren aile hekimliğine geçilen tüm illerde sevk zinciri uygulanacak.

Sağlık ocağında yok özel hastanede 10 YTL

Kamuda kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, AÇS ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile aile hekimleri, 112 acil, üniversitelerin medikososyal birimleri, TSK birinci basamak sağlık ünitelerinde yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Ancak, diğer sağlık birimlerinde aşağıdaki tutarlarda katılım payı alınacak.

Katılım payı; ikinci basamak resmi sağlık kurumlarında 3 YTL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 4 YTL, üniversite hastanelerinde 6 YTL, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 10 YTL, olarak uygulanacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili, kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edilecek.

Çalışanlarda vizite kağıdına devam edilecek

SSK’lıların, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, işveren tarafından düzenlenen vizite káğıdı ile müracaat etmeleri zorunluluğu yeni dönemde de devam ediyor.

Gözlükte fark ücretine sınır yok

KURUMLA sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücretinde yüzde 30’luk tavan uygulanmayacak.

Gözlük camını 3 yıldan önce kıran yandı!

Göz hastalıkları uzman hekimleri ile bu dalda ihtisas yapmakta olan hekimler tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak gözlük cam ve çerçeveleri, kurumla optik sözleşmesi imzalayan sözleşmeli optisyenlik müesseselerinden temin edilecek.

Gözlük camlarının temininde kurumca belirlenen fiyat listesi esas alınacak ve ödemeler buna göre yapılacak. Cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte sözleşmeli optisyenlik müesseseleri tarafından Kuruma fatura edilecek.

Gözlük camı ve çerçeve 3 yılı geçmeden yenilenmeyecek. Ancak görmede 0.5 diyoptrilik değişiklik olması halinde süresinden önce gözlük camı yenilenebilecek.

Büyüme ve gelişme çağındaki çocuklara kullanılması gerekli görülen gözlük cam ve çerçevelerinin çocuğun büyüme ve gelişmesi nedeni ile kullanılamadığı ve yenilenmesi gerektiğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi koşuluyla süresinden önce yenilenecek.

www.resulkurt.com