slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 11.10.2008

Yazar : Resul KURT

Kader kurbanına borçlanma geldi!

Hiçbir suçu olmamasına rağmen ömrünün birkaç yılını cezaevlerinde geçirip, masumiyetleri ispat edilince salıverilen kader kurbanlarına da borçlanma hakkı geldi. 5510 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeye göre, 4-1/(c) bendi (memur) kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, SSK’lı, Bağ-Kur’lu olarak çalışmakta iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen primi ödenmemiş süreleri Cumhuriyet Savcılığınca onaylanan ve örneği SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgelerine göre Kuruma yapılacak.

Borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte prime esas alt (638,70 YTL) ve üst sınırlar (4.151,70 YTL) arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın yüzde 32’si oranında hesaplanacak. Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihidir.

Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ödenecek. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmaz. Bunlar için ayrıca yeni başvuru şartı aranır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

İsteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur’lu oldu

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de yasal olarak ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından 18 yaşını dolduran, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilecek.

İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4-1/(b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecek. 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce; SSK ve Bağ-Kur’a tabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerin sigortalılığı, yeni bir yazılı talep alınmaksızın ve Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın 5510 sayılı Kanun’un isteğe bağlı sigortalılığına ilişkin hükümlerine göre devam ettirilecek.

Part-time çalışan isteğe bağlı ödeme hakkı

Ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan sigortalılara eksik günlerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlama hakkı geldi. Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin İş Kanunu’na göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, ödenen primler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına 30 günü geçmemek üzere eklenecek. İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ya da talep dilekçesi ekinde ay içinde zorunlu sigortaya tabi çalışılan gün sayısının beyan edilmesi, isteğe bağlı sigortaya müracaat eden yabancı ülke vatandaşlarından ise Türkiye’de kaldıkları sürenin belgelendirilmesi istenecek.

Ancak, bu şekilde ödenen isteğe bağlı primler de 4-1/(b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edileceğinden ayda 15 günden az part time çalışanlar için daha geç emeklilik söz konusu olabilecek.

Sigortalılar da çalışmaya başladığını bildirecek

İşverenler çalıştırmaya başlayacakları sigortalıları SGK’ya bildirmek zorunda olduğu gibi, Sigortalılar da, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını kuruma bildirmek zorunda. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmeyecek. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, eskiden de var olan sigortalıların bildirimi uygulaması aynen devam ettirilecek.

www.resulkurt.com