slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 08.05.2008

Yazar : Resul KURT

Sigorta primleri iade edilecek mi"

Çeşitli nedenlerden dolayı SSK veya Bağ-Kur’a ödediği primleri iade almak istenebilmektedir. Esasen sigortalıların ödedikleri SSK primlerini iade alabilmeleri söz konusu değildir. Ancak, bazı durumlarda sigortalılar primleri iade alabilmektedir. Sosyal güvenlik reformu ile yapılan düzenleme sonrasında primlerin iadesi de yeniden düzenleniyor.

Prim iadesinde yaş şartı var
SSK ve Bağ-Kur sigortalıları ile 5510 Sayılı Kanun’a göre ilk defa 4/(c) (memur) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malûllük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya primleri iade edilmektedir.

Örneğin 63 yaşına gelmiş ama bu tarihe kadar 1240 gün prim ödenmiş olan bir sigortalı, talepte bulunması halinde primlerini toptan ödeme yoluyla iade alabilecektir.

Primler güncellenerek iade edilecek
4/(a) (eski SSK’lılar) ve 4/(c) (memurlar) sigortalıları kendi adına bildirilen, 4/(b) bendi kapsamında ise ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilecektir. Daha önceki SSK uygulamasında güncellenmemiş prim tutarının ödenmesi mağduriyetlere yol açmaktaydı, bu düzenleme ile en azından sigorta primini toptan ödeme yoluyla iade alanlara güncellenmiş primleri iade edilmiş olacaktır.

Sigortalılık süreleri yeniden kazanılabilecek (ihya)

5510 Sayılı Kanun’a göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden 5510 Sayılı Kanun’a tabi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek 5510 Sayılı Kanun’un uygulanmasında dikkate alınacaktır.

**
Raporlu işçinin kıdem tazminatı
Yaklaşık 3 yıldır raporlu olması nedeni ile SSK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde ‘0 gün’ olarak bildirimi yapılan işçinin raporu bittikten sonra işten çıkış veriliyor. Bu işçinin kıdem tazminatı hesabında 0 gün üzerinden raporlu olduğu süreler dikkate alınacak mı" Coşkun Güven

İşçinin istirahat süresinin altı haftayı aşmayan kısmının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, işçinin istirahat süresinin altı haftayı aşan kısmı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.

**
Staj sigortası emeklilikte sayılmaz
Ticaret meslek lisesi mezunuyum. 10.10.2006 girişim var. Ama hiç prim yatmamış gözüküyor. Yeni yasadan etkilenmemek için tekrar giriş yapmam gerekiyor mu" Hızır Tarakçı

İşletmelerde staj yapan öğrenciler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmez. Sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primi ödenir. Staj başlangıcında verilen sigorta sicil numarası bütün sigortalılık döneminde geçerli olur, ancak emeklilik gün sayısını artırmaz. 10.10.2006 tarihindeki çalışmanız staj olduğundan sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmez.

Bu nedenle reformdan etkilenmemek için, 1 Mayıs öncesinde normal sigortalı olarak prim ödemeniz gerekirdi.
 
 
www.resulkurt.com