slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2020/148 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Tevkifat Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/147 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV Oranının Düşürülmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/146 İşçi Çıkartma Yasağının Yeniden 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/145 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Yeniden 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 31.07.2020
2020/144 İzaha Davet Müessesesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 30.07.2020
2020/143 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 28.07.2020
2020/142 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yeniden Belirlenmiştir. 27.07.2020
2020/141 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Veren Yönetmelik Yayımlanmıştır. 24.07.2020
2020/140 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.07.2020
2020/139 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 10.07.2020
2020/138 Kıdem Tazminatı Tavanı 7.117,17 TL. Olmuştur. 06.07.2020
2020/137 1 Temmuz Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce 30 Haziran 2020 Tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL. e-Arşiv Fatura Portalı”ndan Düzenlenmesi Gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. 03.07.2020
2020/136 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 03.07.2020
2020/135 Mali Tatil 1 – 20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır. 02.07.2020
2020/134 İşçi Çıkartma Yasağının 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/133 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/132 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. 30.06.2020
2020/131 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Süreleri Uzatılmıştır 25.06.2020
2020/130 Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerektiğini Hatırlatırız. 22.06.2020
2020/129 TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemine Haftalık Veri Formu Bildirimine Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır. 17.06.2020
2020/128 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 15.06.2020
2020/127 TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerinin Hafatlık Yapılmasına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 08.06.2020
2020/126 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine Eklenen Bent ile Serbest (Döviz ) Fonları İçin % 15 Vergi Tevkifatı Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 03.06.2020
2020/125 TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimlerine İlişkin Ertelenen 2020 Yılı Birinci Dönem Bildirimlerinin Öne Çekilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 03.06.2020
2020/124 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır. 02.06.2020