slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2020/49 Değerli Konut Vergisine İlişkin Değişikliklerinde Bulunduğu 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 21.02.2020
2020/48 Kanun Yolundan Vazgeçme ile İlgili Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 21.02.2020
2020/47 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır. 19.02.2020
2020/46 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişlik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 14.02.2020
2020/45 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 07.02.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlanmıştır. 12.02.2020
2020/44 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bursa, Eskişehir ve Konya İlleri Hariç Yeniden Belirlenmiştir. 10.02.2020
2020/43 Değerli Konut Vergisi Beyanname Verme ve Ödeme süresi 1 ay Uzatılmıştır. 08.02.2020
2020/42 Kullanıcı Kodu, Şifre Ve Elektronik İmza Araçlarının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır. 06.02.2020
2020/41 Geri Kazanım Katılım Payı Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 05.02.2020
2020/40 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 03.02.2020
2020/39 Yurtdışına ve KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlenmiştir. 03.02.2020
2020/38 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir. 03.02.2020
2020/37 Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerindeki Mükellefler Tarafından 27 Ocak 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır. 28.01.2020
2020/36 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 24.01.2020
2020/35 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayımlanmıştır. 24.01.2020
2020/34 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2019 Yılı Dönem Sonu Değerlemelerinde Uygulanacak Kurların Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 24.01.2020
2020/33 01.01.2020 Tarihinden Vergilerin Ödenebileceği Anlaşmalar Bankalara İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 24.01.2020
2020/32 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 2.225 TL. ye Çıkarılmıştır. 17.01.2020
2020/31 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır. 15.01.2020
2020/30 Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, İlaç, Plastik Ambalaj, Metal Ambalaj, Cam Ambalaj, Ahşap Ambalaj İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması 1 Ocak 2020 Tarihi İtibariyle Başladı. 13.01.2020
2020/29 2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı 13.01.2020
2020/28 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği Yayımlanmıştır. 10.01.2020
2020/27 Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulmasına İlişkin 509 Sıra Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 10.01.2020
2020/26 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanacak Faiz İndiriminde Esas Alınacak 2019 Yılı Oranı %12,02 Olarak Belirlendi. 09.01.2020
2020/25 2019 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar 09.01.2020