slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 109 ) İstanbul, 27.11.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 24.11.2017 tarih ve 96 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır. Anılan Sirküler ile; Ekim 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükellefler beyan ettikleri vergileri kanuni sürelerinde ödeyeceklerdir.

 

Bahse konu Sirküler metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/96

 

Konusu : 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi   : 24/11/2017

Sayısı    : VUK-96 / 2017-9

 

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı