slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 103 ) İstanbul, 05.10.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: E-Beyannameler İle İlgili Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde, e-beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili duyuru yayımlamıştır.

 

KDV Beyannamesi ile Gelir vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesinde bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

1) KDV 1 Beyannamesi Değişikliği;

 

1 no.lu KDV beyannamesinde;

 

- Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504- Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

 

- İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442- İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir.

 

2) Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi Değişikliği;

 

- 2017/3.Dönem Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin "VERGİ BİLDİRİMİ” kulakçığında yer alan Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosuna “Mükellef ve Ortaklığın Vergi Kimlik Numarası” alanı eklenmiştir. Bu alana mükellefler öncelikle kendilerine ait bilgileri girecek sonra varsa ortaklığa ait bilgiler girilecektir. Beyanname üzerine yapılan ekleme aşağıda yer almaktadır.

 

“EKLER” kulakçığına “Eğitim Sağlık Harcamaları” için tablo eklenmiştir. Eğitim Sağlık İndiriminden faydalanan mükelleflerin “EKLER” kulakçığındaki “Eğitim Sağlık Harcamaları” tablosunu doldurmaları gerekmektedir. Beyanname üzerine yapılan ekleme aşağıda yer almaktadır.

 

Bu sebeple beyanname düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms