slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 61 ) İstanbul, 10.05.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Mayıs Ayına İlişkin Bazı Hatırlamalar.

 

1. Vergi Levhasının Yazdırılması:

 

Bilindiği üzere, Vergi levhalarının Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden yazdırılması gerekmektedir. Elektronik ortamda alınan vergi levhalarının vergi dairesine veya meslek mensuplarına onaylattırılmasına gerek bulunmamaktadır. İnternet vergi dairesinden çıktı olarak alınması ve istendiğinde ibraz edilmek üzere işyerlerinde bulundurulması yeterdir. Vergi levhasının alınmaması ve istendiğinde ibraz edilmemesi durumunda, 2022 yılı için 500,00 TL. özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

 

2. Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödemesi:

 

Bilindiği üzere, Emlak vergisinin ilk taksitinin Mayıs, ikinci taksitinin ise Kasım ayı içinde ödenmesi gerekmektedir. İş yerleri için ödenmesi gereken çevre temizlik vergisinin ödeme zamanı da emlak vergisiyle aynı olup, ilk taksitinin bu ay ödenmesi gerekmektedir.

 

3. Yabancı Sermayeli Şirketler ve İrtibat Bürolarının Yıllık Bildirimleri:

 

Yabancı sermayeli şirketlerle ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda bazı bildirim yükümlülükleri getirilmiştir. Düzenlemeler uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunun (EK-1), elektronik ortamda (E-TUYS) her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

 

Şirketlerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin olarak, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”, İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerine ilişkin olarak ise “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” ile bildirim yapılması gerekmektedir.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde, faaliyette bulunan irtibat bürolarının bildirimi yapmamaları durumunda, süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve faaliyet izinlerinin de re’sen iptal edilebileceği yönünde düzenleme yer aldığının unutulmaması gerektiğini hatırlatırız.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms