slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 54 ) İstanbul, 18.04.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma Zorunluluğuna İlişkin Talimat Yayımlanmıştır.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 12 nci maddesine dayanılarak yayımlanan “İhracat Genelgesi” nin, “Ek Madde 1” düzenlemesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

“İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB (İhracat Bedeli Kabul Belgesi)’ye veya DAB (Döviz Alım Belgesi)’a bağlanan ihracat bedellerinin % 40’ı İBKB’ yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.”

 

Talimat sonrasında İBKB’ ye veya DAB’ a bağlanan ihracat bedellerinin %40’ı (eski oran:%25’idi) İBKB’ yi veya DAB’ ı düzenleyen bankaya satılacaktır.

Uygulama 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms