slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 44 ) İstanbul, 01.03.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Elektrik Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranının % 8’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede 5249 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye eklenen 34 numaralı bent ile “34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,” nde KDV oranı %18’den % 8’e indirilmiştir. Belirlenen oran 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

01 MART 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31765

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Sayısı: 5249

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir,

 

28 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“34- Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,”

MADDE 2- Bu Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.