slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 41 ) İstanbul, 14.02.2022

Sayın Müşterilerimiz,

                                             

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Kur Korumalı Vadeli Mevduat ve Katılım Hesapları % 0 Tevkifat Oranı Kapsamını Genişleten Karar Yayımlanmıştır.

 

14.02.2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede 5193 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kararlara yurtiçi yerleşik tüzel kişiler ile yurtdışı yerleşik vatandaşların mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edeceği döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları dahil edilerek % 0 tevkifat oranı kapsamına alınmıştır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

14 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31750

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5193

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

13 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

13/2/2022 TARİHLİ VE 5193 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarında, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihi itibarıyla, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2- 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihi itibarıyla, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.