slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 40 ) İstanbul, 14.02.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Gıda Maddeleri Teslimlerinde Katma Değer Vergisi Oranının % 1’e İndirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede 5189 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli Kararda yapılan değişiklik ile; Toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranı %1’e indirilmiştir.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

13 ŞUBAT 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31749

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5189

 

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

12 Şubat 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “(I) sayılı listenin” ibareleri “(I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın ekli (I) sayılı listenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün sonunda yer alan “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Karara ekli (I) sayılı listede “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlığıyla bölüm ihdas edilmiş, halihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edilmiş; (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiş ve (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.