slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 35 ) İstanbul, 29.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

28.01.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı e-beyanname internet sitesinde https://ebeyanname.gib.gov.tr/ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin duyuru yayınlanmış olup, duyuru metni aşağıya alınmıştır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

28.01.2022

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru

 

Bilindiği üzere, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yapılacak yeni düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.