slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 30 ) İstanbul, 24.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

 

24.01.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadlerin 2022 yılı için yeniden belirlendiği açıklamasına yer verilmiş olup aşağıdaki gibidir.

 

Buna göre; 2022 yılı için

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,

- Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL

 

olarak tespit edilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms