slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 29 ) İstanbul, 24.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Asgari Özkaynak Tutarları Yükseltilmiştir.

 

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile; Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları 01.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere;

1. Ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası olan tutar, beş buçuk milyon Türk Lirasına,

2. Ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası olan tutar dokuz milyon Türk Lirasına,

3. Elektronik para kuruluşu için onüç milyon Türk Lirası olan tutar Yirmibeş milyon Türk Lirasına,

 

Yükseltilmiş bulunmaktadır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

22 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31727

 

TEBLİĞ

 

1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşu için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla beş buçuk milyon Türk Lirası, dokuz milyon Türk Lirası ve yirmibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu tutarlar 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe girer.