slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 14 ) İstanbul, 03.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2022 Yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

31.12.2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede 2022 / 1 sayılı  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Anlan Tebliğ ile; 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında ( % 36,20 ) artıtılarak yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse konu Tebliğ metnine ve Ek 1 Sayılı listeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA ALINACAK GERİ KAZANIM

KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2022/1)

 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Ürün Cinsi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2022 – 31/12/2022

tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)

15 kr/adet

25 kr/adet

 

 

Ürün Cinsi

Tutar

Tutar

Lastik (Binek araç)

2 TL/adet

2,8 TL/adet

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

4 TL/adet

5,8 TL/adet

Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet

14,8 TL/adet

Dolgu lastikler

5 TL/adet

7 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr/kg

28 kr/kg

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

50 kr/kg

70 kr/kg

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr/kg

7 kr/kg

Çinko karton piller

2 TL/kg

2,8 TL/kg

Alkali silindirik piller

2 TL/kg

2,8 TL/kg

Alkali düğme piller

3 TL/kg

4,3 TL/kg

Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli

10 TL/kg

14,8 TL/kg

Lityum düğme piller

10 TL/kg

14,8 TL/kg

Lityum silindirik sarjlı ve primer pil çeşitleri(Araç bataryaları hariç)

5 TL/kg

7 TL/kg

Otomotiv pilleri(Kurşun içerenler hariç)

15 TL/kg

21 TL/kg

Lityum içeren araç bataryaları

15 TL/kg

21 TL/kg

Diğer sarjlı piller

5 TL/kg

7 TL/kg

Madeni yağ

50 kr/kg

70 kr/kg

Bitkisel yağ

10 kr/kg

14,8 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Televizyon/monitör

20 kr/kg

28 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Bilişim Telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr/kg

28 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Aydınlatma ekipmanları

10 kr/kg

14,8 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Küçük ev aletleri ve diğerleri)

20 kr/kg

28 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/ İklimlendirme cihazları hariç

25 kr/kg

36 kr/kg

Elektrikli ve elektronik eşya; Buzdolabı/Soğutucular/ İklimlendirme cihazları

30 kr/kg

43 kr/kg

İlaç

1 kr/kutu veya şişe

1,48 kr/kutu veya şişe

 

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2022 – 31/12/2022

tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

Ürün Cinsi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (Kr.)

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (Kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

0,33 litreye kadar

 

1

 

1,48

0,3301-0,75 arası

 

2

 

2,8

0,7501-1,5 litre arası

 

3

 

4,3

1,501 litre üzeri

 

4

 

5,8

Diğerleri (Poşet hariç) (kg)

40

 

58

 

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları(Adet)

 

3

 

4,3

Diğerleri (kg)

50

 

70

 

KOMPOZİT AMBALAJ

Kağıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

 

1,48

0,2501-0,5 litre arası

 

2

 

2,8

1,501 litre üzeri

 

4

 

5,8

Diğerleri (kg)

50

 

70

 

KAĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

 

28

 

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

 

1,48

0,2501-0,5 arası

 

2

 

2,8

0,501-1 litre arası

 

3

 

4,3

1,01-5 litreye kadar

 

5

 

7

5,01 litre üzeri

 

10

 

14,8

Diğerleri (kg)

20

 

28

 

AHŞAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

 

14,8