slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 77 ) İstanbul, 16.04.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: KDV İade Alma Hakkınızı Kaybetmeden Müracaat Etmeyi Unutmayınız.

 

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı 15.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 23 nolu KDV Genel Uygulama Tebliği ile; 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerindeki iade talep sürelerinde bir değişiklik yaptı.

 

Önceden herhangi bir dönemdeki KDV iade talebini (indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri hariç) zamanaşımı süresi içinde (dönemi takip eden yılın başından itibaren 5 yıl) talep etme hakkı varken, anılan tebliğ ile;

- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde en geç izleyen yıl,

-Tam istisna kapsamına tabi işlemlerde; iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar

-Kısmi tevifat uygulanan işlemlerde tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Ayrıca verilecek beyannamede sadece iade tutarının yazılması yeterli olmayıp; ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

 

Aksi halde iade talep hakkı ortadan kalkmaktadır.

 

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

 

Bu nedenle; 2019 yılına ilişkin tam istisna kapsamında veya kısmi tevkifat kapsamında doğan KDV iadelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar belirtilen şekilde nakden veya mahsuben iade talep etmenizi, bu tarihten sonra bu dönemlere ilişkin iade talep hakkınızın olamayacağını belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms