slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 75 ) İstanbul, 09.04.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

09.04.2021 tarih ve 31449 sayılı Resmi Gazetede “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğe ile; 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 09.04.2021 tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacaklardır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu denetimleri İş Müfettişlerince yapılacak olup, belirlenen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecek, verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecektir.

 

Bahse konu Tebliğ metnine ve ekine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

 

 

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

EK – MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi

 

SIRA NO

ULUSAL YETERLİLİK KODU

ULUSAL YETERLİLİK ADI

ULUSAL YETERLİLİK SEVİYESİ

1

18UY0352-4

Bitkisel Yağ Üretim Operatörü

Seviye 4

2

12UY0109-3

Çimento Üretim Elemanı

Seviye 3

3

12UY0109-2

Çimento Üretim Elemanı

Seviye 2

4

12UY0109-4

Çimento Üretim Elemanı

Seviye 4

5

18UY0342-3

Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

Seviye 3

6

17UY0274-4

Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi

Seviye 4

7

17UY0275-3

Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi

Seviye 3

8

17UY0276-4

Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi

Seviye 4

9

17UY0279-4

Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı

Seviye 4

10

17UY0288-5

Elektrik Tesisatçısı

Seviye 5

11

15UY0241-4

Elektrik Tesisatçısı

Seviye 4

12

15UY0241-3

Elektrik Tesisatçısı

Seviye 3

13

16UY0264-4

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi

Seviye 4

14

18UY0355-3

Cam Kesim Elemanı

Seviye 3

15

18UY0356-4

Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı

Seviye 4

16

18UY0357-4

Endüstriyel İşleme Elemanı

Seviye 4

17

18UY0358-4

Endüstriyel Cam Kesim Elemanı

Seviye 4

18

18UY0359-4

Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı

Seviye 3

19

13UY0145-3

Endüstriyel Taşımacı

Seviye 3

20

17UY0287-4

Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı

Seviye 4

21

11UY0036-2

İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3)

Seviye 3

22

11UY0037-2

İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3)

Seviye 3

23

13UY0149-4

İzabeci

Seviye 4

24

15UY0238-4

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı

Seviye 4

25

16UY026-3

Kırma Eleme Tesis Operatörü

Seviye 3

26

18UY0363-4

Mekanizasyon İşçisi (Maden)

Seviye 4

27

18UY0364-4

Mekanize Kazı Operatörü

Seviye 4

28

16UY0266-3

Mermer Doğaltaş Ocakçısı

Seviye 3

29

16UY0267-4

Mermer Doğaltaş Özel İmalat Elemanı

Seviye 4

30

18UY0365-4

Pres İşçisi (Maden)

Seviye 4

31

15UY0224-4

Presçi

Seviye 4

32

15UY0224-3

Presçi

Seviye 3

33

17UY0314-3

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık Toplayıcısı

Seviye 3

34

17UY0313-3

Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık Toplayıcısı

Seviye 3

35

17UY0340-4

Sebze Meyve Konservesi Üretim Operatörü

Seviye 4

36

17UY0341-4

Sos Üretim Operatörü

Seviye 4

37

18UY0351-4

Tel Makineleri Operatörü

Seviye 4

38

15UY0221-3

Terminal Çekici Operatörü

Seviye 3

39

18UY0379-3

Yeraltı Hazırlık İşçisi

Seviye 3

40

18UY0379-4

Yeraltı Hazırlık İşçisi

Seviye 4