slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 70 ) İstanbul, 01.04.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlarda İndirimli Tevkaf Uygulama Süresi Uzatılmıştır.

 

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazetede 3755 nolu “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

 

Anılan Karar ile; 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan 3321 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2021 tarihine kadar uygulanan indirimli tevkifat oranlarının süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

01 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31441

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 3755

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 net maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

31 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

31/3/2021 TARİHLİ VE 3755 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/3/2021” ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/3/2021" ibareleri “31/5/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1 inci maddesi, 1/4/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi, 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/4/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.