slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 22 ) İstanbul, 13.01.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2021 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2021/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede 2021 / 2 sayılı “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Anılan tebliğ ile; 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 2021 yılında (01.01.2021 / 31.12.2021) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin 201/1 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılarak yeni tebliğdeki tutarların uygulanması öngörülmüştür.

 

Bahse konu Tebliğ metnine ve ekine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31363

 

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2021/2)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza

 

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

2.067 TL

 

2.500 TL

4.136 TL

 

1.250 TL

2.067 TL

 

5.000 TL

8.272 TL

 

10.000 TL

16.547 TL

 

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

96.541 TL

 

48.000 TL

193.135 TL

 

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

24.123 TL

 

2.000 TL

8.030 TL

 

300 TL

1.192 TL

 

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için

(b) bendi için

 

48.000 TL

193.135 TL

 

96.000 TL

386.286 TL

 

(c) bendi için

(c) bendi için

 

12.000 TL

48.275 TL

 

4.000 TL

16.082 TL

 

600 TL

2.399 TL

 

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

 

10.000 TL

16.547 TL.

 

15.000 TL

24.821 TL

 

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

40.223 TL

 

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

241.424 TL

 

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

24.123 TL

 

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.594 TL

 

1.200 TL

4.813 TL

 

4.000 TL

16.082 TL

 

12.000 TL

48.275 TL

 

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

Groston başına*:

 

400 TL

661,94 TL

 

100 TL

165,49 TL

 

10 TL

16,54 TL.

 

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

Groston başına*:

 

30 TL

120,60 TL

 

6 TL

24,06 TL

 

100 KR

382 KR

 

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

Groston başına*:

 

200 TL

330,97 TL

 

40 TL

66,20 TL

 

10 TL

16,54 TL

 

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

Groston başına*:

 

100 TL

165,49 TL

 

20 TL

33,10 TL

 

10 TL

16,54 TL

 

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

96.561 TL

 

600 TL

2.399 TL

 

(ı) bendininyedinci paragrafındaki ceza miktarları

100.000 TL

100.000 TL

 

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

4.007 TL

 

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

96.561 TL

 

600 TL

2.399 TL

 

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

80.465 TL

 

100.000 TL

402.385 TL

 

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

Dekar başına*:

 

20 TL

100.000 TL:den

80,39 TL

100.000 TL.den

 

300.000 Tl ‘ye kadar

Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde

300.000 TL

Metkreküp başına*:

300.000 Tl ‘ye kadar

Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde

300.000 TL

Metkreküp başına*:

 

450 TL

450 TL

 

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

24.123 TL

 

4.000 TL

16.082 TL

 

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

193.135 TL

 

1.200 TL

4.813 TL

 

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

48.275 TL

 

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

96.561 TL

 

(r) bendindeki ceza miktarları

90.000 TL den

90.000 TL den

 

360.000 TL’ye kadar

300.000 TL

360.000 TL’ye kadar

300.000 TL

 

(s) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.000 TL

 

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

8.047.986 TL

 

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

8.047.986 TL

 

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

402.385 TL'den

 

1.000.000 TL’ye kadar

4.023.983 TL'ye kadar

 

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

402.385 TL'den

 

1.000.000 TL’ye kadar

4.023.983 TL'ye kadar

 

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

Ton başına*:

 

100 TL

165,49 TL

 

(bb) bendindin 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

Metrekare başına*:

 

15.16 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara

3.000 TL den

30.000 TL’ye kadar

16,54 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara

3.000 TL den

30.000 TL’ye kadar

 

(bb) bendindin 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarı

15.000 TL

15.000 TL

 

(bb) bendindin 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarı

1.500 TL

1.500 TL

 

(cc) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

20.000 TL

 

(çç) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

36.000 TL

24.000 TL

36.000 TL

 

(dd) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

10.000 TL

 

(ee) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

Metrekare başına*:

15.16 TL.

Metrekare başına*:

100 TL

20.000 TL

Metrekare başına*:

15.16 TL.

Metrekare başına*:

100 TL

 

(ff) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

5.000 TL

10.000 TL

5.000 TL

 

(gg) bendindeki ceza miktarı

300.000 TL

300.000 TL

 

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

 

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

 

50.000 TL

201.183 TL

 

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

 

30.000 TL

120.707 TL

 

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

 

20.000 TL

80.465 TL

 

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

 

10.000 TL

40.223 TL

 

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

· Organize Sanayi Bölgelerinde:

 

100.000 TL

402.385 TL

 

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

 

60.000 TL

241.424 TL

 

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.