slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 177 ) İstanbul, 06.11.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Covid-19 Kapsamında Ödeme Süreleri Ertelenen Sigorta Primlerinin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesine İlişkin Genel Yazı Yayımlanmıştır.

 

            SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.11.2020 tarih ve 13263845 sayılı genel yazıda Covid-19 kapsamında Mart/2020, Nisan/2020 ve Mayıs/2020 aylarına ilişkin ertelenen sigorta primlerinin işverenlerin Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsubuna ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

 

            Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

-02.11.2020 tarihine (31.10.2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23. 11.2020 tarihi ( 22.11.2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

-30.11.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21.12.2020 tarihi (20.12.2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

-31.12.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20.01.2021 tarihi, olarak dikkate alınacağından,

 

            Sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

 

            Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.

 

Bahse konu Genel Yazı metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-24010506-206.04.05-13263845 4/11/2020

Konu: Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi

 

GENEL YAZI

 

            Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle), 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi yönünde karar verilmiştir.

 

            Buna göre ertelenen söz konusu ödemelerin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmek istenmesi halinde;

 

- 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mart ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 23 Kasım 2020 tarihi ( 22/11/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

 

- 30/11/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Nisan ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 21 Aralık 2020 tarihi (20/12/2020 tarihi pazar gününe denk gelmesi nedeniyle),

 

- 31/12/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken 2020 yılı Mayıs ayına ilişkin sigorta primi tutarı için yasal ödeme süresi 20 Ocak 2021 tarihi,

 

            olarak dikkate alınacağından, sigorta primlerini katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödeyecek olan işverenler için yukarıda belirtilen tarihler itibariyle Kurum hesaplarına geçmiş olan ödemeler bakımından ödemenin yasal süresi içinde yapıldığı kabul edilecektir.

 

            Diğer taraftan, mahsup edilecek katma değer vergisi iade alacağının ertelenmiş olan aya ilişkin prim borcu ile cari aya ait prim borcu toplamından az olması halinde, öncelikle ertelenmiş aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacak, kalan tutar olması halinde cari aya ilişkin prim borcuna mahsup işlemi yapılacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar kapsamında ertelenen Kurum alacakları için yukarıda yapılan açıklamalara göre gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

 

Savaş ALIÇ

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V