slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 170 ) İstanbul, 08.10.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazetede 3063 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. Anılan Karar ile; 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış, Kilis ili Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınmıştır.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

07 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31267

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 3063

 

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

 

MADDE 1- 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutan şartım sağlaması gerekir.”

MADDE 3- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK-1:

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Adıyaman

9. Elazığ

17. Malatya

2. Ağrı

10. Erzincan

18. Mardin

3. Ardahan

11. Erzurum

19. Muş

4. Batman

12. Gümüşhane

20. Siirt

5. Bayburt

13. Hakkâri

21. Şanlıurfa

6. Bingöl

14. Iğdır

22. Şırnak

7. Bitlis

15. Kars

23. Tunceli

8. Diyarbakır

16. Kilis

24. Van

 

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2018

30312

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2018

30608