slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 130 ) İstanbul, 22.06.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Haziran Ayının Sonuna Kadar Yaptırılması Gerektiğini Hatırlatırız.

 

Bilindiği üzere Gerek Vergi Usul Kanunu gerekse de Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca mükelleflerin/tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerin açılış onaylarının yapılması gerektiği gibi bir kısım defterlerin de kapanış onaylarının yapılması gerekmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz Haziran ayının sonuna kadar (COVİD – 19 nedeniyle uzatılmaz ise.) kağıt ortamda tutulan YEVMİYE DEFTERİ’nin notere ibraz edilip kapanış tasdikinin yapılması gerektiğini hatırlatırız.

 

Defterlerin kapanış onayına ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bir zorunluluk bulunmamakta, TTK hükümleri gereğince kapanış onayına tabi defterlerin kapanış onayının yaptırılmaması idari para cezasını gerektirdiği gibi ayrıca kapanış onayı yapılmamış defterler sahibinin lehine delil olamayacaktır.

 

E-Defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayına ait beratın alınması kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms